Zarząd

Jarosław Walczyk - Prezes

Marcin Budynek - wiceprezes

Iwona Niemczewska - wiceprezes

Łukasz Konik - wiceprezes

Waldemar Hołówka - sekretarz, skarbnik